Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 22 maj 2018

  ”Högljudda minoriteter ges för stort inflytande”

  Burägg är en laglig produkt som vissa efterfrågar. Men många inköpare har lyssnat på en stark opinion och stoppat dessa ägg i förtid. Problematiskt, menar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

  Värden går förlorade och investeringar dras tillbaka innan de är avbetalade i svensk äggproduktion, trots att marknaden har utrymme för flera alternativ.

  I dagens ATL finns ett reportage om utvecklingen inom äggindustrin. I denna kan man läsa om gårdar som blir tvungna att renovera hönsstall för att gå ifrån inredda burar till frigående produktion. Detta eftersom ett flertal av uppköparna, som leverantörer till matbutiker och liknande, inte längre tar emot ägg från höns som levt i inredda burar.

  Efterfrågan har med andra ord dragits undan snabbare än lagstiftningen och bönder tvingas nu byta ut och kassera inredning och burar innan dessa är avskrivna. Det är stora ekonomiska värden som därmed förstörs och ytterligare stora nya investeringar som ska göras när stall måste byggas om och verksamheten står still.

  Som i många andra djuromsorgsfrågor har Sverige gjort stora förändringar av lagstiftningen för hönsbönder. De oinredda burarna med en höna per bur är förbjudna och urfasade, vilket nog både makthavare och folkopinionen tycker är en bra sak.

  Priset i form av djurens lidande var helt enkelt för högt. Sverige ska ha bra djurhållning, det stärker mervärdet i vår matproduktion och det är generellt något bra att sträva efter.

  Däremot är det inte förbjudet idag att ha hönor i små grupper i inredda burar, och denna metod ger bättre resultat på vissa värden. Inom exempelvis läkemedelsforskning föredrar man ägg producerade på detta vis då det är enklare att kontrollera miljön.

  Risken för vissa smittor och sjukdomar ökar också vid frigående hönshållning. Äggproduktion med höns i inredda burar är inte så dåligt ur djurskyddssynpunkt att den borde förbjudas.

  Burägg är alltså en laglig produkt som har viss efterfrågan på marknaden. Ändå drivs en stark opinion för att de inte borde få finnas överhuvudtaget och många inköpare har lyssnat på detta och stoppat dessa ägg i förtid.

  Detta är problematiskt. Politiker som stiftar lagar kan ibland alltför lätt låta sig påverkas av högljudda lobbygrupper, utan att verkligen ha lyssnat in vad en majoritet av medborgarna tycker.

  Politiska signaler kan i sin tur starkt påverka marknaden då olika aktörer uppfattar att politikernas vilja är på ett visst sätt och att de måste rätta sig efter denna i förtid.

  Se bara hur de politiska förslagen och kovändningen kring reglering av dieselbilar kraftigt har dragit ner värdet på dessa bilars andrahandsmarknad eller hur de ständiga politiska utredningarna om vinster i välfärden gjort att många banker inte vågar låna ut pengar till investeringar.

  Vi borde vara sparsamma med att ge allt för mycket politisk uppmärksamhet till starka intressegrupper som därigenom får sätta agendan. Det kan leda till att branscher blir brännmärkta och att fullt lagliga verksamheter tvingas bort.

  Marknaden har ofta ett behov av att det finns olika alternativ. Men för att den valmöjligheten ska kunna finnas kvar får inte samhället låta sig styras för mycket av dem som skriker högst.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen