Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 21 april

  Ta vara på coronadrabbade företagare

  Viktigt att samhället tar hand om företagaren när företaget går under på grund av coronakrisen, skriver ATL:s ledarskribent Greger Ekman.

  Återhämtningen efter coronakrisen kommer till stor del att bero på enskilda entreprenörer som är beredda att spotta i nävarna och ta nya tag. Därför är det viktigt att samhället tar hand om företagaren när företaget går under. Lagstiftningen bör ses över så att personliga konkurser på grund av pandemin så långt som möjligt kan undvikas.

  I samband med att vårens budgetproposition presenterades i förra veckan redogjorde regeringen för de ekonomiska utsikterna. BNP år 2020 beräknas bli –4,0 procent på grund av den kraftiga sättning i världsekonomin som det nya coronaviruset gett upphov till.

  Nästa år väntas dock tillväxten öka igen till 3,5 procent, i takt med att konsumtion och investeringar kommer i gång igen till följd av minskad smittspridning och osäkerhet.

  Låt oss hoppas att det blir så. Det finns fortfarande mycket som kan gå fel.

  Små och medelstora företag i hela landet är extremt viktiga för den ekonomiska tillväxt som betalar den välfärd vi tar för given. Företag som i stor utsträckning är en förutsättning för en levande landsbygd.

  Dessa företagare har, förutom kunskaper inom sina affärsområden, en nyckelkompetens i form av det driv och den framåtanda som gör att de vågar ta risker och satsa på sina affärsidéer.

  Vi är i dag i en situation där det råder bred politisk enighet om att det behövs massiva stöd till näringslivet för att överbrygga det efterfrågetapp som är i centrum av den ekonomiska krisen.

  De stora företagen har generellt bättre möjligheter att överleva en kraftig konjunkturnedgång. Värre är det för företag lägre ned i värdekedjan: mindre underleverantörer och hantverksföretag som nu står med tomma orderböcker.

  Ofta brukar konkurser i handelsbolag och enskilda firmor också innebära personlig konkurs för ägarna. Konsekvenserna för den enskilda företagaren och företagarens familj är katastrofala. Möjligen går det att komma tillbaka efter år av skuldsanering, men då är kraften att återigen driva företag sannolikt grundligt bruten.

  På samma sätt som det i dag råder politisk samsyn om att lägga miljarder kronor på att rädda jobb och företag måste samhället vara redo att rädda enskilda företagare från personlig konkurs.

  Coronakrisen är exceptionell och har på kort tid fört många normalt sett livskraftiga företag mot avgrunden. Det behövs snabba åtgärder som gör det möjligt för driftiga företagare att starta om.

  I kölvattnet av krisen bör man se över lagstiftningen för konkurs och skuldsanering för att åtminstone finna en temporär lösning som minimerar skadan som annars tillfogas samhällsekonomin. Det är svårt att tänka sig något annat tillfälle när Sverige kommer att vara i ett större behov av kreativitet och entreprenörskap än under de kommande årens ekonomiska återhämtning.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen