Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 28 juli 2005

  Håll landsbygden smittfri

  Sverige har ett gott läge i fråga om zoonoser, sjukdomar som smittar mellan djur och människor. Förekomsten av zoonotiska smittämnen är liten, både i djurbesättningar och i livsmedel. Det konstaterar Smittskyddsinstitutet som i förra veckan presenterade sin årliga rapport till EU över förekomsten av elva olika smittor i landet 2004.

  Men man kan inte vara säker på att det goda läget består. Zoonosrapporten ger en inblick i vilka otäckheter det finns. Med tätare kontakter med både folk och djur i andra länder ökar riskerna för att nya sjukdomar ska komma in i landet, eller att sådana som utrotats ska göra comeback. Årligen noteras några enstaka fall av människor som smittats, vanligen utomlands, av exempelvis bovin tuberkulos eller brucellos.

  Det är bara tio år sedan vi fick upp ögonen för något som heter ehec. Sedan dess har vissa år uppåt 100 människor smittats. Bakterien finns i 1 procent av landets nötkreatur och i 10 procent av besättningarna.

  Hundsmuggling är i dag ett stort problem, så stort att myndigheterna har tvingats att rucka på karantänsreglerna för de hundar som upptäcks. Tidigare gällde återsändande till ursprungslandet, karantän eller avlivning. Nu får den som köpt en hund i ett lågriskland isolera den hemma, om rabiesprovtagning och avmaskning sker.

  Detta gäller alltså de hundar som upptäcks. Förr avslöjades 10-20 om året, men bara förra sommaren upptäcktes 120. Förmodligen är det också 10 gånger fler hundar än tidigare som tas in i lönndom.

  Dessa kan ha vad som helst med sig. Till exempel olika sorters bandmask. Zoonosrapporten konstaterar att ingen av Echinococcusarterna i dag utgör något hot för människor i Sverige. De två senaste fallen i Sverige av Echinococcus granulosus var 1997 och 2000, i ren respektive älg. Men den sprids i Europa så i rapporten manas till ökad vaksamhet. ( I fjol hittades masken i nio människor i Sverige, sannolikt infekterades de utomlands.) Risken för spridning genom hundsmuggling nämns särskilt. Detsamma gäller rabies. Som svenska djur varit fria från sedan 1886.

  Kan vi inte hålla de här sjukdomarna ifrån oss och våra djur, minskar alla möjligheter att hålla den svenska modellens fana högt. Bara 14 procent av de 3 562 personer som officiellt insjuknade i salmonella i fjol smittades i Sverige. Salmonellafriheten är svår att ta betalt för i dag, och om vi inte längre har den blir det ju omöjligt att hävda något mervärde.

  Och får inälvsparasiterna spridning är det slut med att äta bär direkt från busken i skogen och gå på skogspromenad med hunden. Landsbygdens möjligheter till turistinkomster skulle få ett dråpslag.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen