Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 11 oktober 2005

  Gropig väg till bioenergi

  För drygt en vecka sedan lanserade samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin en ambitiös målsättning om att Sverige ska vara oberoende av olja 2020. Det är högtryck för löften och utspel, det är ju inte långt kvar till valet. Men det är intressant att notera vilket uppsving bioenergin har fått.

  Mona Sahlin lovar i sitt utspel lägga förslag om ett stöd till ägare av småhus och flerbostadshus som konverterar sina hus från oljeuppvärmning till förnybar energi. Den offentliga verksamheten ska agera förebild och Sahlin vill att exempelvis bibliotek, simhallar och sjukhus ska utnyttja ett redan existerande stöd för konvertering.

  Givetvis har jord- och skogsbruket en möjlighet att flytta fram sina positioner. Småskalig fjärrvärme från trädbränsle finns redan och torde ha förutsättningar att växa, liksom etanol och RME som fordonsbränsle. Jordbruksmininister Ann-Christin Nykvist har ju slagit till med en utredning som ska analysera jordbrukets möjligheter att producera bioenergi.

  Men den högra handen måste veta vad den vänstra gör. Mer förnybar energi ska vi få genom införandet av elcertifikat är det tänkt. Men hur går det ihop med miljöpartiets krav om att småskalig vattenkraft ska lyftas ur certifikatssystemet? Mona Sahlins parti backade, så från 2010 är det slutsubventionerat för småskalig vattenkraft.

  Ett annat exempel finns i Skogsland den 7 oktober. Där intervjuas en flisentreprenör i Västerbotten som lämnat anbud på uppvärmningen av en industrifastighet i Vindeln, men som på grund av den återbetalning av energiskatt som industrin kan dra nytta av inte kunde konkurrera ut oljan.

  Ytterligare en inkonsekvens är hur statsmakten hanterar torven. Dels anses det vara ett förnybart energislag och är som sådant inlemmat i elcertifikatssystemet, dels anses det samtidigt som icke förnybart så anläggningar i vilka torv bränns måste köpa utsläppsrätter. Rätterna är så dyra, och fluktuerar i pris så kraftigt, att torv kommer att slås ut ur energisystemet. Trots att det är ett inhemskt bränsle som borde kunna spela en viktig roll i Mona Sahlins strävan om att bryta oljeberoendet.

  Och är det lönt att bygga en naturgasledning genom Mellansverige? Det är ju bara 15 år tills Mona Sahlins vision om ett Sverige oberoende av fossil energi ska vara genomförd.

  Förresten kommer kanske regeringsskiften att stöka till planerna, det är ju fyra riksdagsval innan vi skriver 2020.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen