Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 19 november 2019

  Alla hinder i kampen mot barkborren måste undanröjas

  Hur stora skadorna blir hänger på aktiva insatser och att alla aktörer tar sitt ansvar, skriver ATL:s ledarskribent Greger Ekman.

  Granbarkborreangreppen är en katastrof. Skogsstyrelsens inventeringar visar att hela 7 miljoner kubikmeter skog har skadats. En fördubbling från föregående år. Hur stora kommande års skador blir avgörs av vädret, men också av aktiva insatser för att bekämpa granbarkborrarna.

  Den torra sommaren 2018 gav granbarkborren goda möjligheter att föröka sig och ge sig på torkstressade träd. Årets skador kan värderas till ett virkesvärde kring 3 miljarder kronor. Skogsnäringen har jobbat för fullt för att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt åt skogsägarna.

  Att en större andel virke än normalt avverkas i de delar av Götaland, främst Kalmar­­trakten, som drabbats hårdast skapar logistik­­problem. För att öka effektiviteten i virkes­transporterna finns det anledning att ge dispens för 74-tonslastbilar. Det är en åtgärd som borde kunna vidtas relativt enkelt utan att dras i byråkratisk långbänk.

  Det skadade virket måste tas om hand för att kommande års skador ska begränsas. Det gäller även angripna träd i naturreservat.

  Det är naturligtvis inte alltid lämpligt ­eller ens möjligt att gå in och avverka i skyddade områden, men där det är möjligt och det finns en risk för spridning av granbarkborrar måste även staten ta sitt ansvar. Naturreservat ska inte vara yngelhärdar.

  Granbarkborreangreppen sprider sig norrut till Svealand och längre norrut än så. Detta bådar inte gott. Enskilda skogsägare såväl som bolag måste ta ansvar för att inventera angrepp och avverka skadade träd och bestånd. Det finns inga vägar runt detta ansvar.

  Skogsstyrelsen har bra information om granbarkborrarna och kommer att växla upp sitt arbete för att bekämpa granbarkborrarna. Rege­ringen har också anslagit pengar för detta ändamål. Allt detta är bra, men samtliga aktörer får vara beredda att göra mer.

  Som alltid är korrekt information nödvändig för att fatta bra beslut om insatser. Det behövs mer fakta om angreppens utbredning och allvarlighet. Därför är det viktigt att fortsätta inventera och samla information. Förhoppningsvis kan ny teknik användas för att effektivisera inventeringen och genomföra analyser av insamlade data.

  Katastrofer som stormen Gudrun, förra sommarens skogsbränder och nu granbarkborreangreppen är obehagliga påminnelser om att naturen kan överraska. Vi kan dock dra lärdom och förbereda oss inför liknande händelser.

  Hur ska ansvarsfördelningen se ut? Vad är statens roll och vilka befogenheter ska staten ha för att avvärja ett insekts­angrepp (få skadat virke avverkat och bort­forslat)? Hur ska den ekonomiska risken hanteras?

  Det finns mycket att fundera på, men det viktigaste just nu är att undanröja byråkratiska och andra hinder för snabba åtgärder mot granbarkborrens fortsatta utbredning.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen