Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 19 juli 2005

  Ge spannmålseldning en chans

  En kubikmeter eldningsolja kostar i dag drygt 9 500 kronor. Teoretiskt motsvarar 1 liter olja 2,5 kg spannmål, men om vi tar hänsyn till att verkningsgraden i spannmålseldning är sämre kan man räkna med att tre kg spannmål ersätter en liter olja. Med dagens oljepris betyder det alltså att spannmålen är värd drygt tre kronor per kg som bränsle.

  Men det är inte hela sanningen. Spannmålseldning kräver speciell utrustning som innebär en investering och lite mer arbete med askhantering och ökad tillsyn. Den exakta kalkylen varierar, men trots den större investeringen är det inte ovanligt att man kommer fram till att i jämförelse med olja är spannmålen som bränsle värd omkring två kronor per kg. Det är alltså dubbelt så mycket som handeln betalar för spannmål.

  Även om oljepriset kan sjunka något igen talar nästan allting för att priset på lite sikt snarare kommer att öka. Vi kan räkna med att oljan nått ett pris där den inte längre är konkurrenskraftig för uppvärmning.

  I fastigheter som ligger utanför fjärrvärmenätet är olja fortfarande en ganska vanlig energikälla. I omkring 150 000 villor och andra enfamiljshus i landet är olja den enda energikällan och i ytterligare 150 000 småhus används olja tillsammans med någon annan energikälla.

  Spannmålseldning passar inte för alla, bland annat saknar en del småhus de utrymmen som krävs. Men för många, och det gäller i högsta grad lantbrukare, skulle spannmålseldning vara ett utmärkt alternativ.

  Men även om man har de utrymmen som krävs och är beredd att lägga lite tid på att sköta pannan vill man ha en trygg och utprovad lösning, och inte själv behöva agera som en Uppfinnar-Jocke. Varför säljer inte till exempel Lantmännen ett paket med panna och kringutrustning, ett serviceavtal som garanterar en kontinuerlig drift och regelbundna spannmålsleveranser?

  Havre är det bästa spannmålsslaget för eldning. Och eftersom bränsle är en viktig användning av spannmål är det inte orimligt odlarna får ett högre pris för havre än till exempel för vete.

  Men hur mycket spannmålen är värd som bränsle beror i första hand på kostnaden för alternativet. Och då är det egentligen inte olja för nästan tio kronor litern utan priset på pellets som avgör. Pellets har också använts längre och tekniken är mer etablerad.

  För lantbruket och dess företag, som Lantmännen, borde det vara ett förstahandsintresse att stimulera teknikutvecklingen för spannmålseldning så att den kan få en bred användning. Speciellt för växtodlarna i Västsverige skulle det vara en stor fördel att få en ny användning av havren som klarar att betala ett högre pris.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen