Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 2 maj 2017

  Garantera rättskydd även i glesbygd

  De gröna näringarna har problem med stölder. Regeringen utlovar fler förebyggande åtgärder men frågan är om den kan leva upp till sina löften.

  Stölder på landsbygden har de senaste åren blivit ett ökande problem. Sverige har fått fler stöldligor. Lantbruk och andra verksamheter i glesbygden drabbas särskilt hårt på grund av avskilt läge och lättillgängligt stöldbegärligt gods som diesel, maskiner och kemikalier. ATL har återkommande rapporterat om problemen. Många lantbrukare har fått nog och försöker hitta egna lösningar.

  Att brotten ökar och att staten har varit dålig på att ge ett trovärdigt svar på hur man agerar är djupt problematiskt. Att åstadkomma säkerhet i form av skydd från brott är en av de mest grundläggande uppgifterna en stat har, det är själva huvudsyftet till varför vi betalar skatt och underordnar oss våldsmonopolet. Om människor börjar tvivla på att säkerheten kommer att upprätthållas fallerar vår tro på samhället fort vilket kan få konsekvenser även på andra områden som kräver tillit.

  Detta gäller i lika hög grad för medborgare som är bosatta i glesbygd. Vi vet redan att brotten ökat och riskerna är större. Ingen kan därför påstå att det inte har funnits en medvetenhet om situationen. Därmed är man svaret skyldig på vad som ska göras.

  Inrikesminister Anders Ygeman (S) har fått ett allt starkare mandat i regeringen att driva frågan om säkerhet, vilket i sig är en önskvärd utveckling. Frågan om säkerhet bör inte behöva vara en fråga om partitillhörighet.

  Sedan Socialdemokraterna har vaknat till utlovas nu 10 000 nya poliser och en ny lag för kameraövervakning. Den senare har störst potential att kunna göra skillnad. Att drastiskt bygga ut poliskåren kommer vara ett mödosamt arbete som behöver få ta tid. Att däremot redan i dag tillåta mer generösa regler för övervakning på exempelvis lantbruk skulle kunna göra stor skillnad om materialet sedan används av Polisen.

  Det finns dock farhågor om att den nya lagen för övervakning inte kommer bli mer effektiv än den nuvarande. Dagens lagstiftning är problematisk då det vid ansökan om tillstånd inte sällan uppstår konflikter mellan Datainspektionen, länsstyrelsen och Polisen och vem av dessa som har beslutsrätt över de andra.

  Svenska Dagbladet rapporterade nyligen att källor inifrån utredningen uppger att den lagen inte ser ut att bli mer generös än dagens. Det borde Ygeman ta sig en titt på nu när han reser landet runt och utlovar utökade möjligheter.

  Att ge privatpersoner som lantbrukare rätt att övervaka sin egendom är ytterst att ge människor rätten att försvara sig mot brott. I en tid när det är ett problem borde det vara prioriterat att underlätta just sådant agerande. Regeringen är landsbygden svaret skyldigt vad man gör för att säkerställa att vi får en ny, mer effektiv lagstiftning på plats.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen