Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 16 april 2019

  Framtidsfrågor utan svar i vårbudgeten

  Med vårändringsbudgeten presenterad har politikens inriktning det närmaste året klarnat.

  Jämfört med den av riksdagen beslutade M+KD-budgeten ger den nya budgeten totalt cirka 100 miljoner mer till området Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Jämfört med regeringens höstbudget som inte fick stöd i riksdagen är det en förstärkning på 1,2 miljarder, ett inte oävet tillskott.

  Ett antal lantbruksanknutna punkter fanns med i januariavtalet, och en del av del mer lättplockade frukterna finns med i denna första budget. De 350 miljoner som torkstödet utökas med hör dit. Men de är inte helt och hållet ett nettotillskott, inte de helt nya pengar som det lät som när Centerpartiet presenterade satsningen.

  Delar av landsbygdsprogrammet bantas och om det är en för- eller nackdel kan vara en smaksak. Den som tycker att pengarna gör mest nytta på gården och inte i organiserade projekt har anledning att glädjas.

  Andra delar i budgeten som kan komma lantbruket till godo men som bygger på egna initiativ är den utökade satsningen på solceller samt mer pengar i Klimatklivet. Det kan nyttjas till exempel av den som vill bygga en biogasanläggning eller något annat framåtsyftande med klimatanknytning.

  Gruvnäringens företrädare har varit upprörda över att branschens nedsättning av dieselskatten slopas/bantas. Särskilt sticker det säkert i ögonen att jordbruket får behålla sin ”rabatt”. Den är ett tydligt jordbruksstöd och överlevde i brist på bra alternativ trots att den kommer att ifrågasättas mer och mer. Det sista ordet om miljöskatter är inte sagda under denna mandatperiod.

  En mindre summa i budgeten förstärker bredbandssatsningen. I det sammanhanget är det förmodligen av större värde att Trafikverket tycks ha mjukat upp sin inställning till hur det får grävas längs verkets vägar, något som har bromsat bredbandsutbyggnaden rejält. Om Trafikverket menar allvar kan det hjälpa regeringen att uppnå ett av de viktigaste målen. Än så länge släpar fiberutbyggnaden efter.

  Ett tema i vårändringsbudgeten är att buffra och återställa en del drastiska konsekvenser av M+KD-budgeten. De pengar som avsätts för att betala skogsägare som väntar på ersättning för mark som avsatts för naturvårdsändamål är ett sätt att slipa de skarpaste kanterna i den budgeten.

  Men de stora framtidsfrågorna som regeringen och samarbetspartierna har utlovat lösning på återstår. Översynen av artskyddsförordningen brådskar och för jordbrukets del väntar vi ivrigt på vad det utlovade bondepaketet kan innehålla.

  Vårändringsbudgeten kan sammanfattas som: Ja, vi ser er som verkar på landsbygden, men vi vet inte riktigt hur vi ska stötta och vara till nytta för er.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen