Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 5 februari 2019

  Förtydliga reglerna om skoterkörning

  Att skotern är viktig rekreation och en betydelsefull del i den växande turismnäringen är ingen anledning att inskränka markägarnas bestämmanderätt över den egna marken, skriver ATL:s Greger Ekman.

  Skoterförare som tar sig friheter är en säsongsbunden källa till irritation och även ekonomiska skador för lantbruket. Lagstiftningen för terrängkörning ses just nu över och ett betänkande ska i höst överlämnas till regeringen.

  Förhoppningsvis kommer utredningen att föreslå välbehövliga förtydliganden av lagstiftningen. Främst måste det självklara uttryckas tydligt – att man inte får köra på annans mark utan lov.

  Märkligt nog har en uppfattning om att skoterkörning skulle ingå i allemansrätten fått fäste. Trots att det inte finns någon motoriserad allemansrätt. Däremot ingår hästridning i allemansrätten, så länge man visar hänsyn och inte skadar marken.

  En förklaring till att föreställningen om att allemansrätten omfattar skotrar kan vara kopplingen till risken för skada på marken. Grunden för allemansrätten är ju att ingen skada på natur eller egendom ska uppstå. Så länge ingen skada uppstår är det tillåtet att rida över marken. Vid ansvarfull skoterkörning är risken för markskador liten och i vart fall mindre än om man rider samma väg på barmark.

  I terrängkörningslagen, som omfattar skoterkörning, framgår det att terrängkörning är förbjuden i hela landet för annat ändamål än jord- eller skogsbruk på barmark och om det finns risk för skada även på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och jordbruksmark. Men innebär det att man i allmänhet kan köra på snötäckt mark om det inte finns risk för skada?

  Läs också: Markavtal för skoterled kan sägas uppLäs även: Skogsplanteringar får stora skador av snöskoterkörning

  Det verkar i alla fall vara den tolkning som ofta görs. I Naturvårdsverkets informationsfolder Med snöskoter i naturen (2015) står det tydligt att man inte får köra överallt, men också att det i grunden är tillåtet att köra på snötäckt mark om det inte finns risk för skada. Bilden läsaren får är att man får köra i skog och mark så länge man visar hänsyn.

  På Naturvårdsverkets hemsida finns dock ett klargörande tillägg med innebörden att det inte är självklart att man får köra på annans mark. Vilket är den tolkning som i vart fall de flesta markägare skulle göra av att skoterkörning inte ingår i allemansrätten. Trots det har myndigheten låtit en uppfattning om att skoterkörning skulle ha en liknande ställning som hästridning få fäste.

  Av direktivet till utredningen framgår det att det i dag inte finns något lagstöd för en fri färdselrätt med terrängfordon och att det rimligen krävs tillstånd för att köra på annans mark. Detta måste förtydligas i lagen. Att skotern är viktig rekreation och en betydelsefull del i den växande turismnäringen är ingen anledning att inskränka markägarnas bestämmanderätt över den egna marken. Precis som i andra fall av tillgång till annans mark får man väl förhandla eller be om lov. Det är principiellt viktigt att hålla på äganderätten även i denna fråga.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen