Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 30 oktober 2017

  "Fasa ut bekämpningsmedel som är förbjudna av EU"

  Axfood skärper nu kraven på att internationella odlare ska fasa ut bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU – oavsett vad den nationella lagstiftningen säger, skriver Åsa Domeij och Kristina Areskog Bjurling, Axfood.

  Användandet av bekämpningsmedel vid odling av frukt och grönsaker kan ha en stor påverkan på den omgivande naturen. Mark och vatten kan förgiftas och de som arbetar i produktionen kan riskera att utsättas för onödiga hälsorisker.

  Många bekämpningsmedel är förbjudna inom EU. Däremot kan de vara tillåtna i andra länder eftersom den nationella lagstiftningen i produktionsländerna reglerar vilka bekämpningsmedel som får användas. Något förbud för import av livsmedel som är odlade med bekämpningsmedel som är otillåtna inom EU finns inte heller så länge halterna understiger de tillåtna gränsvärdena.

  På Axfood anser vi att konsumenter ska ha rätt att kunna förvänta sig att alla odlingar av frukt och grönsaker ska vara fria från de bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, oavsett var i världen odlingen sker. Vi går därför utöver vad lagstiftningen säger och kräver att våra producenter utanför EU upphör med en rad olika bekämpningsmedel.

  Vi har identifierat totalt 38 bekämpningsmedel från Pesticide Action Networks lista över farliga bekämpningsmedel och fört upp dem på en egen förbudslista. Målet är att få bort dem från alla de odlingar runt om i världen som förser oss med frukt och grönsaker. I första hand prioriterar vi långlivade organiska föreningar som bryts ned långsamt, ämnen som slår mot bisamhällen samt toxiska medel som är akut giftiga.

  Initiativet med en egen förbudslista togs emot positivt av producenterna och resulterade i att nästan samtliga av de listade bekämpningsmedlen på kort tid helt försvann från odlingarna. De fåtal ämnen som kvarstår kommer att bytas ut inom något år.

  På Axfood kommer vi att på olika sätt fortsätta att arbeta med att minimera och exkludera användningen av bekämpningsmedel genom att revidera den ursprungliga förbudslistan. Vi uppmanar nu andra aktörer på marknaden att också begränsa användandet av bekämpningsmedel – oavsett var i världen något odlas och hur de inhemska reglerna ser ut.

  Vi ser även gärna att EU:s krav på bekämpningsmedel utvidgas till att även omfatta importerad frukt och grönt från andra länder. Först då kan vi göra en verklig skillnad för de lokala odlarna och miljön i deras hemländer.

  Åsa Domeij, hållbarhetschef för Axfood

  Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor, Axfood

  Relaterade artiklar

  Till toppen