Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 30 juni 2005

  Fältdagar ger bonden råg i ryggen

  Trots ny jordbrukspolitik och även på andra sätt delvis nya villkor var huvudintrycket från fältdagarna på Borgeby att vi kör på som vanligt.

  När några olika aktörer från Sverige och utomlands visade upp odlingsstrategier för höstvete hade Lantmännen till och med tagit i lite extra i bekämpningen för att "det måste vara snyggt". Att odlingen därmed blev dyrast bekymrade inte så mycket.

  Det är bra att HIR-rådgivningen i gamla Malmöhus län arrangerar fältdagarna. Lantbrukarna som bestämt sig för att fortsätta behöver en samlingspunkt och en professionell mötesplats. Att se på demonstrationsodlingar med sakkunnig guidning är ett bra sätt att föra en professionell diskussion.

  Lite förvånande är det kanske att de nya villkoren för odlingen inte satte mer avtryck. Det fanns en station som handlade om effekten av den nya sockerpolitiken, men även spannmålsodlingen har nya villkor.

  Genom att gårdsstödet betalas ut oavsett om och vad som odlas kan det i vissa lägen vara mest lönsamt att inte odla alls. Men det är naturligtvis mer aktuellt för spannmålsodlingen i mellanbygder och i norra Sverige än det är på slätten i södra Sverige.

  Men även i södra Sverige är det svårt att se att växtodlingen i fortsättningen ska kunna bekosta lika höga arrende- och markpriser som tidigare. Sämre lönsamhet bör rimligen även påverka odlingsstrategin.

  Den som vill vara optimist kan hitta en stor potential för lantbruket som energiproducent. Att energi på lite sikt kommer att bli en viktig del av lantbrukets produktion är uppenbart. Men frågan är hur länge det kommer att dröja innan vi får vår andra etanolfabrik och innan vi får en fabrik som gör RME av raps.

  Svensk Raps lyfte i sin monter fram raps som ersättning för diesel och man kunde till exempel höra frågor om vilken havresort som var bäst att elda. Men på fältdagarna dominerade fortfarande växtodling för human konsumtion och för foder.

  Lantbruket står nu inför några avgörande år. En rad olika undersökningar har visat att vår konkurrenskraft är ganska svag. För att klara konkurrensen krävs konststycket att i stort samtidigt sänka kostnaderna och höja intäkterna. Det är naturligtvis inte lätt och jordbruket behöver hjälp av företagen som säljer förnödenheter och köper lantbrukets produkter.

  Men i sista hand får en företagare själv ta ansvar för sitt företag. Och då är det en styrka med professionella rådgivare och med intressanta mötesplatser.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen