Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 17 november 2005

  Engagerade ägare är målet

  I början av veckan antog Lantmännen vid en extrastämma nya stadgar. Syftet med dem är att förenkla organisationen och öka medlemmarnas direktinflytande samt stärka ägarkänslan och engagemanget.

  Från nästa år finns en medlemsorganisation med ett 30-tal distrikt och en rikstäckande marknadsorganisation som sköter det operativa arbetet. Dagens 13 marknadsområden försvinner, och de blir därmed en parentes mellan de gamla Lantmännenföreningarna och den färdigfusionerade storföreningen.

  Vissa inkörningsproblem kan man vänta sig. Vid stämman luftades farhågor om distriktsindelningen. Distrikten blir olika stora sett till medlemsantal och geografiskt område, och det kan i vissa fall medföra att medlemsengagemanget blir ömtåligt.

  Parallellt med förändringen i medlemsorganisationen har Lantmännen dragit i gång en radikal bantningskur. Kostnader ska kapas genom nedläggning av cirka 70 spannmålsanläggningar. Bara 20 blir kvar.

  Det finns fler saker att arbeta med förutom det ovanstående. På stämman presenterade koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg resultatet av hur medarbetare, kunder och ägare uppfattar Lantmännen. Betyget blev inte särskilt smickrande.

  Lantmännenmedlemmen visade sig vara mer nöjd som kund än som ägare. Förvånansvärt få medlemmar håller med i undersökningens påståenden att Lantmännen för svenskt jordbruk framåt och att internationella satsningar gynnar den enskilde medlemmen.

  Även om ägarnas kunskap om Lantmännens kärnverksamheter är god så är tunga koncerndelar som Cerealia och Invest (exempelvis Kronfågel, Bygglant, Doggy och Analycen) rätt okända för dem. Om Svalöf Weibull var kunskapen "förvånansvärt låg".

  Kunskapen bland de förtroendevalda visade sig i vissa delar bara vara något bättre än bland den vanlige medlemmen. Koncernkunskap befordrar enligt ledningen ägarengagemanget och för att bättra på situationen ska ledningen ut och missionera i landet nästa år.

  Lantmännen har nu nya stadgar och en organisation som enligt dess arkitekter är framåtsyftande. Strukturomvandlingen rasar och Lantmännen har en plan för hur man ska möta missnöjet från framför allt de större spannmålsodlarna.

  Om nöjd-ägare-indexet är högre när nästa undersökning görs 2007 beror till stor del på om planen går i lås, och om de som drabbas av stängda spannmålsanläggningar fortfarande är kvar som ägare.

  Hur det går vet förstås ingen, men det är lätt att hålla med koncernledningen om att något måste göras när omvärlden ändrar sig i full fart. Och att åtgärder accepteras om alla har samma omvärldsanalys.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen