Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 12 mars

  DN missar den mäktiga miljörörelsen

  Landets största morgontidning behandlar inte miljörörelsen som den maktfaktor den är.

  Miljörörelsens organisationer är mäktiga. Naturskyddsföreningen har över 200 000 medlemmar. Det kan ställas mot Lantbrukarnas Riksförbunds 140 000 medlemmar. Eller Socialdemokraternas 75 000 medlemmar.

  Precis som LRF ägnar sig Naturskyddsföreningen åt politiskt påverkansarbete. Eller lobbying. Just nu driver Naturskyddsföreningen på hårt för att få en ny svensk skogspolitik. Vinner föreningen gehör för sin linje lär det innebära en kraftig inskränkning i enskilda skogsägares frihet.

  Som ett led i Naturskyddsföreningens lobbyarbete lanserades för knappt två månader sedan kampanjen Tyst skog. Den bör ses i ljuset av Skogsutredningen, som nu är ute på remiss.

  Naturskyddsföreningen lär vilja kratta manegen för ett av utredningens mer kontroversiella förslag – att cirka en halv miljon hektar produktiv skogsmark i nära anslutning till den fjällnära gränsen ska skyddas, oavsett vad de omkring 7 000 berörda markägarna tycker.

  Det stora medlemsantalet och det omfattande anspråket på att påverka svensk politik gör Naturskyddsföreningen till en av landets mest inflytelserika organisationer på den skogspolitiska arenan.

  Och tillsammans med organisationer likt Skydda skogen – som nyligen med framgång har drivit rättsfall för att utöka miljöorganisationers möjlighet att överklaga avverkningar – bildas en rörelse som är en maktfaktor att räkna med. Trots det verkar inte Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, behandla miljörörelsen och dess organisationer som en maktfaktor.

  I snart två månader har DN grans­kat svensk skogsindustri. Ett arbete som har fått stort genomslag. Som en av landets allra viktigaste och största näringar ska skogsnäringen tåla granskning. Transparens är bra. Däremot bör det ställas krav på en balanserad rapportering, vilket tyvärr hittills uteblivit i DN.

  Den återkommande gestaltningen – eller vinkeln – i DN:s artiklar är att skogsbruk är ett miljöproblem. Skogsbolag ställs mot väggen. Men miljörörelsen slipper i stort kritiska frågor, trots att den är närvarande.

  Av de 14 artiklar som har publicerats i DN:s serie fram till och med onsdagen den 10 mars är det bara någon enstaka som inte nämner miljörörelsen. Och i det omfattande reportaget som inledde granskningen fick Naturskyddsföreningen, som då drog i gång kampanjen Tyst skog, ett stort utrymme för att sätta en skogsbruksfientlig ton som har gått igen i de efterföljande artiklarna. Det är anmärkningsvärt.

  Naturskyddsföreningen är en av landets mest inflytelserika lobbygrupper. Just nu driver den och andra miljöorganisationer en linje att försvaga enskilda skogsägares ställning. Att landets största morgontidning i det läget inte behandlar miljörörelsen som en maktfaktor är som att låtsas att Goliat, som David kämpar mot, inte är en jätte.

  Nytt i ATL: Följ ledarbloggen – med Edvard Hollertz och Tord Karlsson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen