Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 1 april

  ”Det kan Karl Hedin lära Svenskt Näringsliv”

  En företagsledare som inte kan beskyllas för att vara tyst är Karl Hedin. Och kanske har Svenskt Näringsliv något att lära av honom, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

  FOTO: ATL

  Industriledaren Karl Hedin är känd för sina tydliga politiska åsikter. Han är en återkommande kritiker av vargförvaltningen. Han är en försvarare av det privata ägandet av skog. Och han uttalar gärna kravet på återinfört tjänstemannaansvar.

  Under senare år har också Karl Hedins namn kommit att kopplas till den så kallade jaktbrottsrättegången. Enligt åtalet misstänktes Hedin för att ha jagat varg och för att ha planerat att använda gift för att döda varg. Misstankar som en enig tingsrätt i Västerås friade honom ifrån för ett par veckor sedan.

  Förvånande nog så användes Hedins politiska ställningstaganden mot honom under rättegången. Åklagarsidan lyfte att Hedin som motståndare till vargpolitiken i Sverige har skrivit böcker och hållit föredrag. Det var en argumentation som inte gick hem i domstolen. I Sverige ska ingen dömas för sina åsikter.

  I vad juridikprofessorn Mårten Schultz (SvD 20/3) beskriver som en unik markering påtalar rätten åsiktsfrihetens betydelse. I domen går att läsa: ”Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.”

  Förhoppningsvis kommer inte heller det inträffade få Karl Hedin eller någon annan att avstå från att uttrycka sina åsikter. Det behövs fler som tar plats i den offentliga debatten – och kanske särskilt gäller det företagsledare.

  För företagsamhetens försvar kan inte enbart anförtros politiker, som organisationen Svenskt Näringslivs tidigare vice vd Janerik Larsson konstaterar i Dagens Industri (26/3). Larsson är just nu bokaktuell med ”Det långa loppet – om näringslivets opinionsbildning” (Ekerlids förlag).

  Den första och den sista försvarslinjen är företagarna själva, skriver Larsson. Och det här är en insikt som lär vara särskilt viktig för det gröna näringslivet. Vi ser i dag att allt från skogsbruk till djurhållning kritiseras hårt av en allt mer inflytelserik och förbudsivrande miljörörelse.

  Samtidigt spanar Janerik Larsson en oroande avsaknad av företagsledare och aktiva ägare i samhällsdebatten. Larsson beskriver att han slås ”av en illavarslande tystnad i debatten” efter att Industriförbundet och SAF slogs samman till Svenskt Näringsliv år 2001. I värsta fall leder det här till att företagarperspektivet är svagt när ny politik utformas.

  En företagsledare som dock inte kan beskyllas för att vara tyst är Karl Hedin. Och kanske har Svenskt Näringsliv något att lära av Hedin. Det är att ta debatten.

  I ljuset av att det behövs fler företagsledare i det offentliga samtalet är det särskilt beklämmande att Hedins åsikter lyftes emot honom i domstolen. Det sänder inga uppmuntrande signaler till andra företagare som vill engagera sig, särskilt inte i de viktiga frågor som berör landsbygdens gröna näringsliv.

  Nytt i ATL: Följ ledarbloggen – med Edvard Hollertz och Tord Karlsson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen