Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 25 november 2016

  Bygg fler bostäder i trä

  Trähusen har framtiden för sig. Sverige står inför ett nybyggnadsprogram vars like vi inte har skådat sedan miljonprogrammets dagar på 1960- och 1970-talen.

  FOTO: Branislav

  Boverket bedömer att vi behöver bygga 710 000 nya bostäder fram till 2025. För att klara det akuta behovet av bostäder krävs en byggtakt på 88 000 bostäder per år fram till 2020.

  Det vore alldeles utmärkt om en stor del av dessa bostäder skulle byggas av trä. En kraftigt ökad efterfrågan på sågade trävaror skulle betyda mycket för skogs­industrin och ge skogsägarna bättre betalt för sågtimret och skapa många nya arbetstillfällen.

  En av de riktigt stora finesserna med att bygga med trä är att en stor del av byggprocessen kan flyttas in från byggarbetsplatsen till en fabrik. Eftersom trähus kan byggas i färdiga moduler som sedan bara lyfts på plats och monteras ihop till ett hus kapas både kostnader och byggtid väsentligt.

  I dag är ungefär vart tionde flerbostadsbygge ett trähus. Betong dominerar marknaden totalt. Till stor del beroende på tradition. Först 1994 ändrades byggnormerna så att det blev möjligt att bygga trähus med fler än två våningar. Av naturliga skäl har det tagit tid att öka kunskapen om flervåningshus i trä.

  Nu har vi dock erfarenheter från en lång rad av större trähusbyggen. Farhågor kring brandsäkerhet har kommit på skam då det visat sig att trähusen inte varit särskilt eldfängda. Tekniska problem som ljudisolering har fått lösningar som dämpar grannens steg på ovan­våningen. Byggsystem för trähus har utvecklats.

  Även om trähusbyggandet ökar byggs det relativt få flerbostadshus i trä. Marknadspotentialen är med andra ord enorm. De kommande åren bjuder på ett gyllene tillfälle för trähusbranschen och hela skogssektorn med för den delen. Hela 240 av landets 290 kommuner har en bostadsbrist som måste åtgärdas.

  Ingenjörsvetenskapsakademin har jämfört två likvärdiga fler­bostadshus av trä respektive betong och kommit fram till att trähuset under livscykeln belastar klimatet med halva mängden utsläpp av koldioxid. Miljöaspekten blir onekligen ett starkt argument för trähus när hundratusentals bostäder ska byggas. Det vore därför märkligt om kommunerna som trots allt har planmonopol inte skulle styra nybyggnationen mot fler trähus, genom att exempelvis ställa livscykelsbaserade koldioxidkrav på planerade byggen.

  Den svaga svenska kronan som innebär dyrare import talar också för ett ökat byggande med inhemska råvaror och produkter. Skogs- och träindustrin och politiker på alla nivåer har nu en unik chans att på allvar få fart på trähusbyggandet och samtidigt göra en insats för både ekonomin och miljön. Att endast 10 procent av flerbostadshusen byggs i trä är inte värdigt ett skogsland som Sverige.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen