Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 17 december 2019

  Biogas viktig del av framtiden

  Det behövs villkor som gör svensk biogas konkurrenskraftig, skriver Edvard Hollertz i sin ledare.

  Biogasen bör ha framtiden för sig. Men för att den ska utvecklas i Sverige krävs en marknad där spelreglerna är lika för alla, vilket vi inte har i dag.

  Svensk produktion missgynnas jämfört med danska konkurrenter. Det illustreras alltför väl av de svårigheter biogasanläggningen i Jordberga har haft, som ATL nu kan rapportera om.

  Det finns dock förhoppning om ljus i mörkret. Den 18 december presenteras den så kallade biogasmarknadsutredningen. Den har sett över hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.

  En lågt hängande frukt är att hantera den skevhet som uppstår vid svensk-danska gränsen. Det västsvenska gasnätet, som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr, är sammanlänkat med Danmark. På de olika sidorna om sundet finns två skilda strategier till att på politisk väg få fart på marknaden för biogas.

  I Danmark ges ett produktionsstöd. I Sverige har i stället krutet främst lagts på konsumtionsledet, genom en skattebefrielse och stöd till utbyggnad av tankstationer. Men det har även funnits vissa svenska stöd för projekt kring att öka produktionen, inte minst gödselbaserad sådan. Sammantaget gynnas dock den danska gasen som importeras till Sverige, eftersom den kan tillgodogöra sig satsningar i två länder och både i produktions- och konsumtionsledet.

  Motiven till att satsa på biogas skiljer sig också åt på de olika sidorna om Öresundsbron. Danmark har ett behov av att hantera stora mängder gödsel som grisnäringen ger upphov till. En bransch som är oerhört viktig för landet. Förra året var den danska köttexporten värd 40 miljarder kronor.

  Sverige har däremot en ansats som är mer inriktad på miljö. Och det här mönstret följer i stort de olika ytterligheter som Sverige och Danmark är inom EU – där svensken ofta trycker hårdast på hållbarhetsfrågor och dansken på rationell jordbruksproduktion.

  Klimat- och miljöargumenten är också viktiga att ha med när biogasen diskuteras. Biogas är ett alternativ för näringar som annars har svårt att minska sina utsläpp – som sjöfart, tunga transporter och industri. Inom politiken talas det samtidigt allra mest om att framtiden tillhör elfordon och elektrifierade vägar.

  Om den drömmen slår in – vilket politiska visioner om framtidens drivmedel sällan gör – lär ändå biogas vara ett viktigt komplement. Politiken får inte glömma biogasen. I Sverige är avstånden långa och befolkningen koncentrerad i söder. De varierande förutsättningarna som kommer med det kan kräva olika lösningar, där biogas lär vara en viktig del.

  Förhoppningsvis levererar biogasmarknadsutredningen precis det den är satt att göra – långsiktigt stabila villkor som gör svensk biogas konkurrenskraftig.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen