Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 28 augusti 2018

  Svag statsförvaltning drabbar lantbruket

  ”Jordbruksverkets fel får jordbrukarna tugga i sig men när jordbrukarna gör fel jagas de på varenda liten krona", skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

  Det var redan 2016 svårt att förstå hur utbetalningarna av ersättningarna från Jordbruksverket kunde bli så försenade. Ett it-problem borde väl gå att fixa. Det var ännu mer obegripligt 2017 och när det fortfarande återstår stora summor att betala ut av de gamla pengarna är alla gränser passerade.

  LÄS OCKSÅ: Staten skyldiga bönder en halv miljard

  Många lantbrukare har fått vänta i åratal. Det slår hårt mot likviditeten och det går inte heller att veta hur stort det utbetalda beloppet blir. Som lök på laxen kan det bli obehagliga skattekonsekvenser när proppen väl lossnar och pengarna kommer.

  Allt detta får lantbrukare tugga i sig. Däremot gäller inte motsvarande generositet åt andra hållet. Små misstag i ansökningarna får stora konsekvenser och ska jagas in till sista kronan, oavsett vad det handlar om.

  I sin elfte timma styr regeringen nu upp situationen och tillsätter en styrelse för Jordbruksverket och rekryterar erfarna administratörer. Det är bättre sent än aldrig men att lantbruksföretagare ännu väntar på tre år gamla pengar borde inte ha fått ske.

  Låt oss för all del hoppas att situationen förbättras snabbt. Tyvärr är i så fall allt i sin ordning just innan det är dags för nästa omgång av Cap. Måtte Jordbruksverket vara bättre rustat för alla förändringar som kommer.

  En förbättring borde inte vara omöjlig. Det finns faktiskt exempel på en myndighet som förbättrat sina prestanda under den här mandatperioden. Kemikalieinspektionen fick 2016 kraftig kritik för långa handläggningstider och bristande respekt för lantbrukets behov. Insatser gjordes och något år senare var förbättringen påtaglig.

  Men det finns fler steg att ta, fler myndigheter att rikta blåslampan mot. Lantbruket har uppenbara problem med tillsynen från länsstyrelserna, särskilt kontrollerna av djurhållningen. Olikheter i bedömningen mellan länen, rättsosäkerheten och svårigheterna att överklaga ett ärende skapar mycket frustration och oro.

  Det talas om insatser för att förbättra situationen, det görs en del men vi är mycket långt ifrån målet.

  För att ta ytterligare exempel, låt oss nämna oredan som råder kring tillämpningen av Artskyddsförordningen. Där har till och med ansvariga myndigheter, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för två år sedan bett om en översyn. Den är utlovad men ännu inte igångsatt. Det är ytterligare en underlåtenhetssynd och ett ärende draget i långbänk.

  Uppmaningen riktas till den nuvarande regeringen. Den lär ju få svårt att hinna med på två veckor, särskilt som det tog minst två år att styra upp Jordbruksverket. Men det vore en välkommen markering av en ny regering, oavsett färg, att snabbt ta tag i all ofullkomlig statsförvaltning. Det får inte bara rulla på, år efter år.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen