facebooktwittermail d

Led-ljus ger resultat

Basilikan växte bäst i en kombination av rött och blått ljus. Nya Led-försök på SLU Alnarp gav synligt resultat.

Alnarpsforskarna Hartmut K Schüssler och Karl-Johan Bergstrand har nyligen avslutat ett observationsförsök med Led-belysning av krukodlad basilika och dill. Bäst syntes skillnaderna i basilika.

Enbart rött ljus gav en stor men något klen basilikaplanta. Enbart blått ljus resulterade i en mindre men kraftfullare planta. En kombination av sju delar rött Led-ljus och 2 delar blått gav däremot en för ögat kraftigare och bättre planta.

- Vi har använt lika många fotoner, alltså samma styrka av ljus, på alla växterna, säger Hartmut K Schüssler.

Kombinerat


I försöket användes vitt, gult, rött, grönt och blått ljus samt 7:2 kombinationen av rött och blått.

Efter 24 dygn och 18 timmars belysning per dygn bröts försöket som utfördes i samarbete med Swedeponic, en av de stora kryddörtsproducenterna i Sverige, samt företaget Heliospectra som säljer Led-belysning.
Fler och större försök väntar.

I observationsförsöket märks även skillnader i smak.
- En viktig fråga är vilken smak man vill ha? Är en besk smak bättre än en mild, till exempel? säger Hartmut K Schüssler. Marianne Persson