facebooktwittermail d

Leaderpengar gav tusentals nya arbeten

Leaderpengar har skapat tusentals nya arbetstillfällen och företag på landsbygden. Det framgår av rapport från Jordbruksverket.

Besöksnäringen och turism är några områden som kunnat växa med leaderpengar.
Besöksnäringen och turism är några områden som kunnat växa med leaderpengar. FOTO: MOSTPHOTOS

Runt om i landet har evenemang och bygdeutveckling skapat både nya företag och arbetstillfällen. Under perioden 2007-2015 har över 4 000 projekt har genomförts från Skåne till Lappland. Cirka fyra miljoner människor omfattas. Nästan hälften av projekten drivs av ideella föreningar.

Den totala finansieringen ligger på tre miljarder kronor varav 1,1 miljarder kronor motsvaras av ideella arbetsinsatser.

Privata och offentliga krafter har också engagerat sig i projekten.

Ökad livsmedelsförädling

Genom arbetet har man kunnat rädda nedläggningshotade biografer. Nedläggningshotade idrottsanläggningar har rustats upp och vaktmästartjänster har behållits. Ökad livsmedelsförädling bidrar till fortsatt jordbruksproduktion. Evenemang återkommer årligen och arbetstillfällen finns på så sätt kvar.

Turism och kultur

Sammanlagt rör det sig om 5 300 nya arbeten och 2 000 företag. Det rör sig främst om kulturevenemang inom konst, musik och teater, men det handlar även om idrottsevenemang. Cirka 3 700 arbetstillfällen finns kvar och återfinns i första hand inom besöksnäringen och turism. En stor del av arbetstillfällena är korttids- eller säsongsarbeten.

Bred verksamhet

Bredden på verksamheten är stor. Den omfattar till exempel gemensamma byggnader, kurser, fritidsaktiviteter, social omsorg, service, infrastruktur och webbplatser.

Leader i Sverige 2007-2015

Antal projekt: 4 165

Nya arbetstillfällen: 5 300

Nya företag: 2 400

Nya anläggningar: 4 900

LÄS MER: Mil efter mil av ridleder i Hässleholm

PREMIUM: Så ska de locka turister till häst