facebooktwittermail

Besvikelse efter avgörande dom i lavskrikefall

På onsdagen föll domen i Mark- och miljööverdomstolen om en avverkning i Hälsingland som förbjöds 2016 på grund av att lavskrikor hade revir i området. Nu återförvisas ärendet till Skogsstyrelsen igen.

Domstolen skriver att åtgärder i skogsbruket som kan skada fågelns fortplantningsområden omfattas av artskyddsförordningen.
Domstolen skriver att åtgärder i skogsbruket som kan skada fågelns fortplantningsområden omfattas av artskyddsförordningen. FOTO: ROGER TURESSON/DN/TT

Efter flera år av domar och överklaganden kommer nu Mark- och miljööverdomstolen med sitt domslut. Domstolen river upp tidigare beslut och ärendet återförvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt behandling.

Mellanskog och LRF har stöttat markägaren i rättsprocessen och är mycket kritiska till domen.

”Detta är en cirkus. Det är nästan på dagen fem år sedan avverkningsanmälan lämnades in, nu börjar processen i princip om från början och skogsägarens limbo fortsätter. Allt detta för att skydda en fågel som på inget sätt är hotad, det här är helt absurt”, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog i ett pressmeddelande.

Det unika med fallet är att det inte ges någon ersättning till markägaren om en avverkning förbjuds med stöd av artskyddsförordningen.

”Nu står vårt hopp till utredningen av artskyddsförordningen. Ett förbud som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras måste följas av ett formellt skydd som säkerställer att markägaren får ersättning för intrånget. Dessutom behöver vi komma till rätta med att Sveriges bestämmelser om fåglar går längre än EU-direktiven kräver, det är helt orimlig”, fortsätter Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Har gått miste om stora summor

LRF skriver i ett pressmeddelande att markägaren har gått miste om inkomster på hundratusentals kronor eftersom han inte kan avverka sin skog.

”Det är viktigt att den utredning som utreder artskyddsförordningen lämnar förslag som innebär att den rättsosäkerhet skogsägare hamnar i undanröjs snarast”, säger Paul Christensson.

Domstolen skriver att åtgärder i skogsbruket som kan skada fågelns fortplantningsområden omfattas av artskyddsförordningen. Samtidigt anser domstolen att förbudet att bruka skogen är en ingripande inskränkning i skogsägarens rättigheter.

Skogsstyrelsens beslut att helt förbjuda avverkningen ifrågasätts också.

”Den utredning som är tillgänglig i målet ger inte tillräckligt stöd för att det finns skäl att helt förbjuda avverkningen på det sätt som Skogsstyrelsen har gjort”, står det i domen.

Skogsstyrelsens uppdrag blir nu att beskriva vilka åtgärder som markägaren måste göra för att begränsa skadan och skydda arten - om det blir aktuellt med avverkning.

Domen kan inte överklagas. Om avverkningsförbudet vidhålls av Skogsstyrelsen, behöver markägaren gå till domstol för att kräva ersättning från staten.

LÄS MER OM LAVSKRIKEFALLET:

Lavskrikan och avverkningen – detta har hänt

Juristen efter domen: ”Kommer aldrig till ett avgörande”

ATL kommentar: ”Artskyddsförordningen är inte rättssäker”

Ny vändning i lavskrikemålet

Birdlife Sverige överklagar lavskrikedom

Artskyddsförordningen har stoppat 500 avverkningar