facebooktwittermail d

Lavskrikan - var så god att avverka

Nu, dagen före rättegång om lavskrikan och avverkningsförbuden, gör skogsstyrelsen en kovändning.

FOTO: MOSTPHOTOS

Två av fem markägare får klartecken att avverka.

– Det är positivt för de markägare som nu ges möjlighet att avverka sin skog men samtidigt mycket anmärkningsvärt hur myndigheterna agerat säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna på LRF:s hemsida.

ATL har tidigare skrivit om de fall där skogsägare fått avverkningsförbud på grund av lavskrikan, med hänvisning till fågelskyddsdirektiv. Efter att domstolen gick på skogsägarens linje i målet om bombmurklan, som också den hindrat avverkning med hänvisning till artskyddet, fanns hopp ändringar i förbuden även gällande lavskrikan.

LRF och Mellanskog gick på ett tidigt stadium in och stöttade de markägare som ville överklaga beslutet och målet skulle avgöras i mark- och miljödomstolen 13-14 juni.

Målet, vars dom troligen blir vägledande för liknande fall, har drivits under ungefär ett års tid. Parterna har lagt ned mycket tid och pengar i förberedelserna.

FOTO: LRF

– Det är helt oacceptabelt att enskilda markägare ska behandlas på det här sättet. Att Skogsstyrelsen nu tvärvänder visar vilket lotteri skogsägarna utsätts för av myndigheterna där man riskerar att förlora hundratusentals kronor säger Sven-Erik Hammar.

De tre markägare som inte fått sitt avverkningsförbud lyft, kommer att få fortsatt stöd att driva sin överklagan.

– Det visar hur viktigt det är att vi skogsägare engagerar oss och går samman för att föra fram vår syn. Äganderätten måste respekteras och myndigheternas agerande ska vara förutsägbart och rättssäkert säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Sven-Erik Hammar uppmanar återigen regeringen att agera och se över artskyddsförordningen.

LÄS MER: Ovisshet för markägare efter besked om bombmurkla

LÄS MER: Lavskrikan i fokus efter bombmurkla

PREMIUM: Nu står slaget om lavskrikan

PREMIUM: Markägarna som fått avverkningsförbud utan ersättning