facebooktwittermail d

Lavskrika stoppar avverkning

Skogsbruk på flera hundra hektar i södra Hälsingland stoppas på grund av lavskrikan. Men Mellanskog tänker driva ärendet vidare sedan två skogsägare fått nej på sina avverkningsanmälningar.

FOTO: DANIEL PETTERSSON

Länsstyrelsen anser att två avverkningar i Arbrå utanför Bollnäs i södra Hälsingland ska stoppas eftersom fågelarten lavskrikan finns i området.

Lavskrikan är utbredd från Norge till östra Sibirien, men har sitt sydligaste utbredningsområde i södra Hälsingland.

När en avverkning stoppas med bakgrund i miljöbalkens bestämmelser utgår ingen ersättning till de drabbade markägarna, enligt Mellanskog i vilken de två skogsägarna är medlemmar.

– Det här är fullkomligt horribelt. Det gör oss väldigt överraskade och upprörda, säger Karin Perers som är ordförande för Mellanskog.

Stora arealer

Med den tolkning av artskyddsförordningen som länsstyrelsen gör, omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer och både den privata och samhällsekonomiska kostnaden är enorm, enligt Mellanskog.

Stora områden skog berörs, uppåt 500 hektar.

– Det är helt vanlig skog och nu anser länsstyrelsen att där inte ska få bedrivas skogsbruk, säger Karin Perers.

"Förväntar oss"

Skogsägarna har lämnat in avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, som inhämtat länsstyrelsens yttrande, men det är Skogsstyrelsen som fattar beslut om avverkningarna tillåts.

– Vi förväntar oss att Skogsstyrelsen medger avverkning och om de inte gör det är familjerna och skogsägarföreningen Mellanskog beredda att driva det här vidare i rättslig instans, säger Karin Perers.