facebooktwittermail d

Lavskrika i fokus efter bombmurkla

Markägare som tidigare nekats avverka sin skog på grund av förekomst av bombmurkla, fick rätt av Mark- och miljööverdomstolen igår. Nu hamnar lavskrikan i fokus för nästa avverkningsbeslut.

FOTO: LENNART HANSSON, MOSTPHOTOS

I praktiken innebär domslutet om bombmurklan igår att länsstyrelsen antingen måste klassa ett område som naturreservat eller helt upphäva avverkningsförbudet. Om beslutet blir att klassa den avverkningsbara skogen som naturreservat måste ersättning betalas till skogsägaren.

Enligt Mellanskog har artskyddsförordningen tidigare tolkats extremt och domslutet i fallet om bombmurklan i går borde betyda att det sätts punkt för tolkningar, att myndigheter kan säga nej till skogsbruk och ersättning för naturvård.

Nu hamnar lavskrikan i fokus för avverkning. Mellanskogsmedlemmar har tidigare fått avverkning stoppad, utan möjlighet till ersättning på grund av fågeln.

Ompröva snabbt

Slutsatsen av bombmurkledomen är att myndigheterna omedelbart bör ompröva även andra beslut, menar Mellanskog och uppmanar Skogsstyrelsen att i fallet med lavskrikan, ompröva även det och antingen ersätta markägarna eller tillåta avverkning.

- Äntligen får vi ett kvitto på att Sveriges grundlagsskyddade äganderätt betyder något för familjer och företagande. Den senaste tiden har vi skogsägare upplevt extrema tolkningar av artskyddsförordningen. Domslutet måste betyda att vi för alltid sätter punkt för tolkningar där myndigheter förvägrar både skogsbruk och ersättning för naturvård, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers i ett pressmeddelande.

Läs mer: Skogsägare vann i mål om bombmurkla