facebooktwittermail d

Missnöjd trots klartecken för avverkning

Nu har lavskrikorna försvunnit och Anders Göransson får avverka sin skog. Men han är inte nöjd med domen i Mark- och miljööverdomstolen för det.