facebooktwittermail

Missnöjd trots klartecken för avverkning

Nu har lavskrikorna försvunnit och Anders Göransson får avverka sin skog. Men han är inte nöjd med domen i Mark- och miljööverdomstolen för det.

Lavskrikan har sedan 2015 klassats som livskraftig. Två år innan Anders Göransson anmälde att han ville avverka ett skifte på 10 hektar i ett område där det gjorts observationer av den tidigare rödlistade kråkfågeln.
Lavskrikan har sedan 2015 klassats som livskraftig. Två år innan Anders Göransson anmälde att han ville avverka ett skifte på 10 hektar i ett område där det gjorts observationer av den tidigare rödlistade kråkfågeln. FOTO: PETER NILSSON/MOSTPHOTOS

Efter flera års kamp har skogsägaren Anders Göransson i Vallsta fått klartecken att avverka. Tidigare observationer av lavskrikor i området har länge stoppat hans planer.