facebooktwittermail

Lättnader i restriktioner kring smittad gård

Jordbruksverket lättar på restriktionerna för den gård i Vänge på Gotland som drabbats av newcastlesmitta.

När smittan konstaterades den 3 februari upprättades ett skyddsområde med en radie kring tre kilometer runt gården.
Nu kommer skyddsområdet att ingå i ett större övervakningsområde i en radie av tio kilometer kring gården, meddelar Jordbruksverket.

När smittan upptäcktes beslutade Jordbruksverket att låta avliva samtliga 20 000 höns på gården. Dessutom förstördes 120 000 ägg. Smittskyddsutredningen visar inga tecken på att smittan har spridits vidare.

Newcastlesjukan är endast farlig för fåglar och smittar inte på människor eller andra djur. Viruset angriper nervsystem, andningsorgan och tarm hos fåglarna. ATL.nu