facebooktwittermail

Lättnader i restriktioner i Enköping

Jordbruksverket har beslutat att införa vissa lättnader i restriktionerna som berör djurhållare med tamfågelbesättningar i Enköpings kommun efter utbrottet av newcastlesjukan.

Efter fallet av newcastlesjuka på gården i Enköping i februari har smittskyddsutredningen inte visat några tecken på att sjukdomen har spridit sig vidare i området.

Myndigheten har beslutat att skyddsområdet med 3 kilometers radie som inrättades, nu övergår till att ingå i ett större övervakningsområde med 10 kilometers radie runt gården.

I övervakningsområdet gäller fortfarande förbud mot transporter av alla levande fåglar, kläckägg samt fågelprodukter.
Transportförbudet gäller alltså även prydnadsfjäderfä, rasfjäderfä, tamduvor, hobbyhönsbesättningar och sällskapsfåglar.
Det är även förbud mot att transportera bort fjäderfägödsel och avfall ut ur övervakningsområdet, men det är tillåtet att sprida fjäderfägödsel inom den egna anläggningen.ATL.nu