facebooktwittermail

Lättnader för skogsbruket i läckt förslag om klimatkriterier

Inget krav på förbättrat skogsbruk i en ny version av de kontroversiella hållbarhetskriterierna.

FOTO: MOSTPHOTOS

Påtryckningar från lantbruksintressen verkar ha haft effekt på EU-kommissionens arbete med den så kallade taxonomin, uppsättningen kriterier som ska styra investeringar mot hållbara verksamheter. I tisdags läckte ett nytt utkast ut. Där har bland annat ordet ”förbättrat” strukits från den i skogsbranschen kontroversiella formuleringen att kriterier ska gälla ”förbättrat skogsbruk”.