facebooktwittermail d

Lättnad och besvikelse i reaktionerna på stödpaketet

Mjölk- och nötköttsproducenter välkomnar riktade krisstöd, andra beklagar dieselfokuset.