facebooktwittermail

Lättade restriktioner efter Newcastlesjuka

Nu släpper Jordbruksverket på restriktionerna för den gård där den smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjuka upptäcktes i slutet av oktober.

Jordbruksverket lättar nu på restriktionerna kring den gård i Mölndals kommun där den smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjuka upptäcktes i slutet av oktober. Orsaken är att inga nya fall konstaterats i området sedan djuren avlivats och gården med cirka 5 000 värphöns sanerats.

Skyddsområdet på tre kilometer runt gården tas bort. I stället råder nu ett så kallat övervakningsområde på tio kilometer kring gården. (TT)