facebooktwittermail d

Mjölkens ödesfråga översatt till olika språk

Mjölkproduktionens klimatavtryck ska minskas på olika sätt i Europa och världen. Men vems ess i rockärmen räcker längst för att nå målen så snabbt som möjligt, och hur ska konsumenterna förstå allt som görs?