facebooktwittermail

Replik: ”Låt skogsägaren avgöra vilken skog som ska skyddas”

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, svarar här på Leif Östers debattinlägg om nyckelbiotoper.

Lagar och förordningar ska inte äventyra markägares ägande- och brukanderätt, skriver Kjell-Arne Ottosson.
Lagar och förordningar ska inte äventyra markägares ägande- och brukanderätt, skriver Kjell-Arne Ottosson.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är många trådar i Leif Östers replik som man skulle kunna ta tag i men jag väljer att ta fasta på den uppmaning han ger. När det gäller själva nyckelbiotopsbegreppet ser vi att även Skogsstyrelsen själv, i en intern rapport, har tankar på att avsluta förfarandet som det ser ut i dag. Det är mycket klokt då det inte är rättssäkert och dessutom ger upphov till många problem för många markägare. Det vore dessutom ett stort steg framåt för den grundlagsskyddade äganderätten med därtill hörande brukanderätt.

Dessutom har vi i stort sett nått målet om formella avsättningar och då behövs inte underlaget från inventeringar mer. Myndigheterna har redan i dag ett stort register med potentiella reservat som gott och väl räcker för att uppfylla målen.

Då kommer nästa fråga, är det kvantitet eller kvalitet som ska gälla när skog ska skyddas? Att leta nya nyckelbiotoper leder bara till nya förväntningar om allt fler avsättningar. Ska nya avsättningar göras måste det bygga på skogsägarnas frivillighet, och då kan man inte först peka ut skogen som nyckelbiotop och ställa skogsägaren utan val.

Sedan måste prioriteringar göras av skogsbrukarna vid eventuella nya frivilliga avsättningar. Vad som är höga naturvärden ligger till stor del i betraktarens öga. Då bör skogsägaren själv välja dessa områden eller ta hjälp av sin skogliga rådgivare. Det är inte självklart att valet blir bättre för att Skogsstyrelsen kallar ett visst område för nyckelbiotop.

Hamnar vi ändå i ett läge där staten vill avsätta mer skog måste man ersätta skogsägare för de områden man pekar ut som skyddsvärda. Om ingen tycker det är värt priset att skydda dem är de per definition inte skyddsvärda. Då har man också en rättssäkerhet värd namnet och därmed kan man ta fram pengarna i budget.

Det absolut viktigaste inför framtiden är att markägare ska känna trygghet med att kunna bruka och förvalta sin egen skog. Det får inte införas lagar och förordningar som äventyrar ägande- och brukanderätten!

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot KD, Värmland