facebooktwittermail

Låt oss diskutera Allemansrätten i grunden

Kommersiell bär- och svampplockning på annan mark har länge diskuterats. Låt oss öppna frågan om allemansrätten för en diskussion som inkluderar alla på landsbygden, skriver professorn Annika Nordin på SLU.

Kommersiell bär- och svampplockning på annan mark har länge diskuterats om det är okej. Låt oss diskutera allemansrätten.
Kommersiell bär- och svampplockning på annan mark har länge diskuterats om det är okej. Låt oss diskutera allemansrätten. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi behöver prata mer om skogen, i debatt, men kanske allra helst i dialog. Bara då kan olika kunskaper, uppfattningar och erfarenheter utbytas. Allemansrättens utformning har ändrats över tid och i morgon behöver det inte vara som i går.

Kommersialisering av resurser på annans mark är en konfliktfylld fråga och vad gäller kommersiell bär- och svampplockning har det under en längre tid pågått en diskussion om detta ska anses som okej eller inte.

Jag känner inte till särskilt mycket forskning inom detta område men jag känner till forskning från Finland som slår fast att blåbärsskörd från skogen kan ge lika hög ekonomisk avkastning som virkesskörd, förutsatt att den som brukar skogen kan ta till vara bären. Att få en hög och jämn bärskörd kräver nämligen att man gallrar skogen så hårt så att virkesproduktionen blir lidande.

Det sägs inte råda någon brist på bär eller svamp i de svenska skogarna, så varför skulle man söka reglera tillgången till dessa resurser? Sett över skogslands­kapet som helhet råder förstås ingen brist. Skogen producerar långt mer bär än vad vi hinner ta vara på. Men vem plockar bär mitt ute i skogen i Norrlands inland? Många har hört av sig till mig och vittnar om en annan verklighet från bygden där de bor. Särskilt svamp och hjortron råder det stark konkurrens om men det vittnas även om besvikelse när man finner sitt bärställe renrakat av kommersiella bärplockare.

De jag hört ifrån har varit lågmälda kvinnor från landsbygden som kanske inte så ofta tar sig ton. De ingår också som potentiella entreprenörer när den nuvarande skogspolitiken hoppas att skogens mångbruk ska skapa mervärden för landsbygden. Låt oss alltså öppna frågan om allemansrätten för en diskussion som inkluderar alla.

Annika Nordin

Professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Läs också: Debatt: Allemansrätten är i fara

Läs också: Ledare: Sätt gränser för allemansrätten

Läs också: Krönika: Ta betalt för rätten att plocka bär