facebooktwittermail

Låt länsstyrelsen bli bättre på djurskydd

Ska det behövas? Frågan lät mer tragisk än komisk i sammanhanget. Den undrande djurägaren hade just frågat Ola Svensson, chef på Skåne läns djurskydds- och veterinärenhet, om inte djurskyddsinspektörer ska presentera sig och hälsa.

Jodå, de ska visa fotolegitimation, överlämna visitkort och självklart ska de hälsa. Han sa att han kontinuerligt informerar inspektörerna om detta.

Men ska det behövas? Man undrar hur en korpralsmössa kan växa sig så fast på en person som drar i fält å statens vägnar att vanligt folkvett går ut. En tröst är att det gäller ett fåtal inspektörer, och man får väl tro att Ola Svenssons kursverksamhet till slut tar skruv.

Kritiken mot djurskyddsinspektionerna är hård från alla håll. Överföringen från kommunerna till länsstyrelserna för två år sedan har inte gått bra. Djurvänner klagar på att för få inspektioner görs. Djurägare klagar på ohyfsade inspektörer, anonyma okynnesanmälningar och myndighetsmissbruk. Länsstyrelserna klagar på för små resurser.

Hässleholms kommun vill ha tillbaka kontrollen till sig. För att väcka opinion för detta kallade kommunen till stormöte i förra veckan. I den gamla frikyrkolokalen fick djurägare vittna om vad de varit med om, och det var där ovanstående fråga ställdes.

Ett konkret förslag kom från Hans Johansson, tidigare ordförande för Skånemejerier: om det är svårt att rekrytera kompetent folk till djurskyddsinspektörer så låt länsstyrelsen leja in folk från husdjursföreningarna. Det låter som ett bra förslag.

Ska då kontrollen tillbaka till kommunerna? Nej, skälen till att låta länsstyrelserna ta över gäller än. Tillsynen var alltför varierande i landets kommuner, kostnaderna för den likaså. En enhetlig bedömning, lika för alla, är nödvändig.

Kom ihåg att mycket av kritiken inledningsvis mot länsstyrelserna berodde på att de fick arbeta i kapp i de kommuner där arbetet släpade efter. De rutinmässiga kontrollerna blev också kostnadsfria. Men mycket måste bli bättre.

Landshövding Eva Eriksson håller på att utreda djurskyddet. I november ska hon vara klar. Hennes förslag emotses med spänning. Att lagen måste ändras var de flesta på Hässleholmsmötet överens om.

- Det blir inget Matland om det får hålla på så här, sa en mötesdeltagare. Lars Vernersson