facebooktwittermail

Markägare anmäls för miljöbrott

En markägare i Kronobergs län polisanmäls nu för miljöbrott sedan hästar fått beta i ett biotopskyddat område.

Enligt länsstyrelsen har området inte kunnat slås i år eller 2018 på grund av att hästar gått på bete på området. Arkivbild.
Enligt länsstyrelsen har området inte kunnat slås i år eller 2018 på grund av att hästar gått på bete på området. Arkivbild. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Det är länsstyrelsen i Kronobergs län som polisanmält markägaren efter att myndigheten fått tips om att hästar betat i området och en kontroll gjordes.

Länsstyrelsen hävdar att området, ett biotopskyddat och Natura 2000-område på knappt ett hektar, har skötts på ett felaktigt sätt. I sådana områden krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller göra åtgärder som kan skada miljön på ett betydande sätt.

”Området har i år betats med häst trots att området ska slåttras. Markägaren är fullt medveten om vilken skötsel det ska vara i det skyddade området”, skriver länsstyrelsen i sin polisanmälan.

Påståendet stöder länsstyrelsen på att markägaren överklagade beslutet om biotopskydd men förlorade i Mark- och miljödomstolen.

Enligt anmälan är det länsstyrelsen som ska stå för slåttern men att området inte kunnat slås varken i år eller 2018 på grund av att hästar gått på bete. Felaktig skötsel kan göra att området förlorar de arter som är karaktäristiska för den aktuella ängsmarken, menar länsstyrelsen.