facebooktwittermail

Svar direkt: ”Lastbilens flexibilitet avgör”

Ineffektivt att lastbilen släpar runt på en egen 3 ton tung kran vid riktigt stora avlägg, skriver Lena Larsson.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nyckeln är att skapa effektiva transportflöden med låg miljöpåverkan. Vad gäller virkestransporterna från hamnen på Haraholmen så anländer båten till hamnen en gång i veckan, och inte på samma dag varje vecka.

Om man använder timmerbilar kan dessa användas för andra transportuppdrag övriga dagar i veckan, vilket kan vara en svårare utmaning med att boka upp ett tåg som ska vänta på denna transport. När båten anländer med importtimret till Piteå Hamn lastas det i de flesta fallen av direkt till lastbilar, och det är detta transportflöde som vi bidrar till att effektivisera med ett 90-tons timmerekipage som ska ta sex travar.

För timmer som ska transporteras direkt från skogen är oftast den mest effektiva transporten en timmerbil med släp som lastar timmer med egen kran. Effektiviteten beror på om det är ett väldigt stort avlägg eller inte, då det blir ineffektivt att lastbilen släpar runt på en egen 3 ton tung kran vid riktigt stora avlägg.

Lena Larsson

Projektledare HCT-projekt, Volvo Lastvagnar