facebooktwittermail

Lastbilar stoppade trafiken i vinter

Lastbilar som kört av vägen eller ställt sig på tvären över vägbanan är de vanligaste orsakerna till stopp i vintertrafiken, visar en sammanställning från Motormännen.

Lastbilar och bussar kört av vägen och orsakar stopp i trafiken kostar samhället 125 miljoner kronor varje år. Med vinterdäckskrav även för tung trafik beräknar Trafikverket att samhällskostnaden för olyckor skulle bli 20 miljoner lägre per år och att risken för olyckor skulle minska med 35 procent.

"Kravet på 5 mm mönsterdjup som infördes för ett år sedan är inte tillräckligt, eftersom de allra flesta lastbilar redan uppfyller kraven. Dessutom omfattas inte lastbilssläp av kraven, för dessa räcker det med 1,6 mm mönsterdjup. För att minska störningarna krävs vinterdäck med bra mönsterdjup", skriver Niklas Stavegård på Motormännen i ett pressmeddelande.ATL.nu