facebooktwittermail d

ATL:s läsare tycker till - här är bästa arbetsgivarna

Hushållningssällskapet, Lantmännen och Väderstad fick högst betyg när ATL:s läsare fick ranka bästa arbetsgivarna. De fick betygssätta balans, attityd och vem de trodde var bra över lag.

Arkivbild.
Arkivbild.

Innan årsskiftet frågade Jobb & Karriär ATL:s läsare om arbetsgivare i gröna näringar.

När man fick ranka arbetsgivare utifrån vem man upplevde stod för bäst livsbalans, var det Hushållningssällskapet som fick flest röster.

Förtroendet som arbetsgivare är troligen också en bidragande faktor till att de lyckas expandera och rekrytera trots bristen på arbetskraft.

Lantmännen var den organisation som flest kände till väl av de utvalda företagen, de hade också ett stort förtroende hos läsarna. De får dock se sig slagna av Hushållningssällskapet och Väderstad när det gäller läsarnas favoritarbetsgivare. Båda de senare får i särklass högst betyg av läsarna både när det gäller att vara en bra arbetsgivare och att erbjuda en bra balans mellan arbete och resten av livet.

Kännedom påverkar

I svaren kunde man utläsa ett samband mellan kännedom och vad man trodde om företaget som arbetsgivare. Välkända, synliga varumärken med stort förtroendekapital, fick i stor utsträckning också högt betyg som arbetsgivare. Mindre allmänt kända varumärken upplevdes på ett positivt sätt av de som kände till dem väl.

Fem i topp enligt ATL:s läsare

1. Hushållningssällskapet

2. Väderstad

3. Lantmännen

3. LRF

5. Jordbruksverket

(Lantmännen och LRF har lika många röster och delar tredjeplatsen).

Så gjordes undersökningen

En webbenkät skickades ut till ett representativt urval av ATL:s läsare.

200 intervjuer genomfördes under november 2018

De här frågorna fick läsarna svara på:

• Hur väl känner du till företaget? (kännedom)

• Vilken är din allmänna inställning till företaget? (Positiv eller negativ)

• Tror du att företaget är en bra arbetsgivare?

• Tror du att företaget har en bra balans mellan arbetstid och fritid?