facebooktwittermail

Larm om koloradoskalbagge i potatis

Ett misstänkt fynd av den fruktade koloradoskalbaggens larver har hittats på ett fält i nordöstra Skåne. Då det inte går att utesluta fler angrepp uppmanar nu Jordbruksverket odlare i området att vara extra vaksamma.

Koloradoskalbaggar på potatisplanta.
Misstänkt fynd av larver av koloradoskalbaggar samt dess svarta avföring på potatisplanta. FOTO: LARS WIIK

Rapporter om koloradoskalbagge i potatisfält förekommer då och då, men Sverige har varit skonade från större angrepp sedan början av 1980-talet. 

Insekten kan äta glupskt på potatisplantorna som vid stor förekomst blir helt kalätna, med en avsevärt minskad skörd som följd.

– Det rör sig om ett ekologiskt fält där vi hittade 50–100 larver som hade käkat på plantorna. Nu är det bränt ett tiotal kvadratmeter för att få död på alla larver så att de inte lägger sig i jorden till kommande år, säger Lars Wiik på Hushållningssällskapet Skåne till ATL.

Växtodlare bör vara uppmärksamma

Koloradoskalbaggen är etablerad i många länder i Europa, men inte i våra grannländer. Insekten trivs i varmare klimat och vid gynnsamma väderförhållande kan den flyta i land längs Sveriges kuster. 

Det krävs 25 grader och rätt vindriktning för att skalbaggen ska kunna flyga och den senaste tidens varma väder ökar risken för etablering även på våra breddgrader.

– Det ska till fler fynd än ett för att vi ska behöva bli oroliga på riktigt, men det är bra om växtodlare i nordöstra Skåne är uppmärksamma, säger Lars Wiik.

Koloradoskalbaggar på potatisplanta.
Vissa år, senast 1972 och 1983, har det förekommit större angrepp av skalbaggen i Sverige när vind- och temperaturförhållandena varit gynnsamma. FOTO: LARS WIIK

Går att bekämpa

Koloradoskalbaggen räknas som en karantänskadegörare, vilket innebär anmälningsplikt till Jordbruksverket vid misstänka fynd. Insekten går att bekämpa med Mospilan eller Neem Azal. Den sistnämnda får även användas i ekologisk odling. 

Det är Jordbruksverket som beslutar om bekämpningsstrategi och eventuella andra åtgärder.

Koloradoskalbaggen

Larverna är röda i yngre stadier, från cirka 2 mm långa, till ljusare orange i äldre stadier och upp till 12 mm. De har svarta prickar längs båda sidor på kroppen samt ett välvt utseende.

Den vuxna skalbaggen har en starkt välvd kropp med gula täckvingar som har fem längsgående svarta strimmor på vardera kroppshalva. Halsskölden är gulbrun med svarta fläckar. Skalbaggen är cirka 1 cm lång, det vill säga något större än en nyckelpiga.

Koloradoskalbaggens ägg är orangegula och cirka 2 mm långa. Äggen sitter i klungor på undersidan av potatisbladen och kan lätt förväxlas med nyckelpigans ägg.

Källa: Jordbruksverkets växtregelenhet och Växtskyddscentralen Alnarp.

Koloradoskalbaggar på potatisplanta.
I Europa förekommer koloradoskalbaggen allmänt i många länder. FOTO: LARS WIIK