facebooktwittermail

”Lärdomen är att förutsättningarna snabbt kan ändras”

Vikten av att kunna fatta snabba beslut, ha ett gott smittskydd även utanför stallarna och inse att förutsättningarna för ens företagande kan förändras snabbt. Det är några av lärdomarna som Lars Johansson och Jeanette Blackert tar med sig i spåren av coronapandemin.

Företrädare inom animalieproduktion svarar på frågor om effekterna av coronapandemin.
Företrädare inom animalieproduktion svarar på frågor om effekterna av coronapandemin. FOTO: MOSTPHOTOS

ATL har ställt frågor om effekterna av coronapandemin till ett antal företagare inom de gröna näringarna. I dag svarar företrädare för animalieproduktion.