facebooktwittermail d

Lär dig att locka älg

Ånäset

När man sitter på pass under älgjakten kan timmarna bli många och långa. Kanske ser man inte en enda älg och det är lätt att tappa modet.

Men det finns knep att ta till, även för en passkytt. Så här lär du dig älgens läten och försöka locka den till dig, i stället för att bara hoppas på tur.