facebooktwittermail d

Lantmäterikostnad blev en chock

Fem fastighetsägare i Töreboda i Västergötland trodde inte sina ögon när de öppnade brevet från Lantmäteriet. Vägutredningen hade skenat iväg.

– Ett år och tre månader efter att vi begärt en förrättning fick vi ett brev. Det stod att Lantmäteriet hade arbetat för 80 000 kronor i förrättningen. Vi blev chockade och upprörda, säger Åsa Ohlsson, en av fem berörda fastighetsägare

Lantmäteriet hade nu också tagit in en utomstående konsult som börjat utreda fallet, som inte var medräknad i de 80 000 kronorna. Det betyder att sluträkningen troligen kommer att bli mycket högre.

Maxkostnad

Fastighetsägarna trodde att Lantmäteriet är en myndighet där de anställda har statlig lön och att en förrättning gick på vanlig arbetstid. På sin höjd förutsåg de en total kostnad på 10 000 till 15 000 kronor, inklusive utomstående konsult.

Om man går in på Lantmäteriets hemsida är det mycket svårt att hitta information om kostnader.

Det finns heller ingen information om kostnader i kommunikationen mellan Lantmäteriet och de fem fastighetsägarna förrän brevet i september, 15 månader efter att förrättningen begärdes. Trots att Lantmäteriet säger att man är noga med den informationen, se artikel här bredvid.

– Jag tycker inte att vi har varit naiva. Jag är van att kommunicera med myndigheter, men det har inte funnits någon chans för oss att känna till kostnaden.

200 000 kronor

Nu är de rädda att Lantmäteriet kommer att arbeta upp en räkning på över 200 000 kronor innan de är klara. Även om förrättningen stoppas, vilket kräver att alla fem fastighetsägarna är överens, måste de betala Lantmäteriets kostnader.

Det hela började med att en fastighetsägare satte upp en vägbom som stoppade fem andra fastigheter att komma ut till vägen i den vägförening som de är med i. Det krävdes nyckel till bommen för att komma förbi, vilket skulle bli mycket besvärligt för alla fem fastigheter, särskilt för de åretruntboende.

– Vägen har använts av hävd utan problem i minst 40-50 år, säger Åsa Ohlsson.

Fick inte gehör

De fem avstängda fastighetsägarna fick inte gehör av sin granne att ta bort bommen. Då begärde de att Kronofogden skulle hjälpa dem, men den myndigheten hävdade att bommen var på privat mark och att de inget kunde göra.

För att komma fram till sina fastigheter på ett någorlunda smidigt sätt begärde de då en så kallad förrättning av Lantmäteriet i juni förra året för att lösa vägfrågan.

Nu ser de fem fastighetsägarna ingen annan lösning än att Lantmäteriet ska slutföra sin förrättning. Förhoppningen är att Lantmäteriet ska besluta om att bommen ska tas bort.

– Det här gynnar verkligen inte boende på landet. När en enkel förrättning om en väg kan kosta över 200 000 kronor och fastighetens värde ligger på 350 000 kronor.

 

LÄS MER: Lantmäteriet erkänner bristfällig information