facebooktwittermail d

Måste jag betala Lantmäteriets faktura?

Oförutsedda kostnader för lantmäteriförrättningar är en vanlig fråga. Frågan är om man måste betala när kostnaden blev högre än vad som sagts från början. ATL:s jurist reder ut.

Lisa Kylenfelt, ATL:s jurist-expert.

Hej, har man någon faktisk chans att vinna om man överklagar Lantmäteriets faktura? Förrättningen blev bra mycket dyrare än vad som var sagt inledningsvis, och nu känner jag mig låst, måste jag betala? Laura

Hej Laura, tack för att du läser och skriver till spalten! Det är ofta frågor till spalten om de oförutsägbara kostnader som kan följa på en lantmäteriförrättning, detta är tydligt en fråga som berör våra läsare.

För att kortfattat besvara din fråga redan inledningsvis skulle jag säga att du har en faktisk chans till att fakturan sätts ned om du gör ditt grundarbete och i överklagandet kan konkretisera varför specifika moment i Lantmäteriets debitering har blivit för dyra. Svepande argumentering om att fakturan blev för dyr i förhållande till prisuppskattningen brukar dock inte ge klirr i kassan.

För att få en överprövning av Lantmäteriets fakturabelopp så måste du överklaga fakturan till mark- och miljödomstolen inom den tid som anges i beslutet om debitering. I mark- och miljödomstolen avgörs vanligtvis frågan om fakturan ska sättas ned på handlingarna och du behöver därför inte delta på muntliga sammanträden om saken, utan får en dom hemskickad när domstolen har avgjort saken. Utgångspunkten i dessa mål är att varje part normalt ska bära sin rättegångskostnad, du riskerar därför inte att behöva betala Lantmäteriets kostnader vid denna överprövning.

Vad gäller argumenteringen i överklagandet så beror den på om du har fått ett fast pris eller ej. Lantmäterimyndigheten kan vara skyldig att hålla sig till det pris man har lämnat inledningsvis, men endast om man har gett dig ett fast pris på kostnaderna för förrättningen. Myndigheten är dock inte skyldig att hålla sig till detta pris om man enbart har gett dig en uppskattning av priset för förrättningskostnaden.

Om du inledningsvis fick en prisuppskattning på förrättningen så bör du i överklagandet rikta in dig på faktureringens (o)skälighet. Vid överklagande av Lantmäteriets förrättningskostnader så prövar domstolen nämligen i huvudsak om debiteringen är skälig med hänsyn till ärendets karaktär och omfattning. Som underlag för denna argumentering kan du begära ut ett mer detaljerat utdrag från Lantmäteriet där det framgår vilka handläggare som har arbetat med vilket moment i förrättningen och under hur lång tid. Med stöd av detta underlag kan du se vilket pris som har debiterats för varje delmoment. 

Kanske har det varit fråga om en förhållandevis okomplicerad förrättning där ett delmoment, såsom kartframställning, har tagit längre tid i anspråk än vad som kan anses ha varit motiverat? Kanske har ett oskäligt högt antal personer varit involverade i ärendet och därmed drivit upp kostnaderna? Mark- och miljödomstolarna meddelar årligen många domar där Lantmäteriets fakturering sätts ned, så visst förekommer nedsättningar.

Även om du överklagar Lantmäteriets faktura så kan det vara klokt att redan inledningsvis betala fakturabeloppet till undvikande av dröjsmålsränta om domstolen fastställer hela eller delar av den fakturerade kostnaden. Om du når framgång med din överklagan så betalar Lantmäteriet tillbaka den del av fakturabeloppet som domstolen har bedömt som oskälig.

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten