facebooktwittermail d

Långsam fastighetsbildning skadar samhällsekonomin

För en regering som vill vara både landsbygds- och näringslivsvänlig måste det vara en viktig prioritering att korta fastighetsbildningstiderna rejält.

Den som vill bilda nya fastigheter eller ändra fastigheters gränser får räkna med det kommer att ta tid, skriver Greger Ekman. FOTO: TINDRA ENGLUND

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Årslånga handläggningstider för lantmäteriförrättningar är inte rimligt. För lantbruket är det särskilt viktigt att kapital i fastigheter inte blir inlåst på grund av enkel men långdragen administration. Oavsett i vilken utsträckning senfärdigheten är en fråga om management, föråldrade regelverk eller ekonomi, lär det behövas tillföras resurser för att snabbt korta handläggningstiderna.

Riksrevisionen (RiR 2022:3) har riktat kritik mot Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet för ineffektiva och långsamma handläggningstider, och inte minst oförutsägbara och höga avgifter. Även relativt enkla och snabbt avklarade ärenden kan få ligga närmare ett år innan någon lantmätare öppnar akten.

Den som vill bilda nya fastigheter eller ändra fastigheters gränser får räkna med det kommer att ta tid. Det finns otaliga exempel från lantbrukare som fått vänta. I ett fall i över två år för att ett enda gränsrör ska sättas ut. Under tiden blev en skogsaffär på många miljoner kronor inte slutförd. Alla som följer marknaden för räntor, virkespriser och skogsfastigheter vet hur mycket som kan hända på två år.

Att långsam handläggning på detta sätt utsätter både köpare och säljare för betydande affärsrisker är inte acceptabelt. Utöver att köpare och säljare ska komma överens om fastighetsköpet, så måste de värdera och försäkra sig mot de risker som en potentiellt långdragen fastighetsbildning medför.

Detta medför att transaktionsvolymen hålls ned, vilket inte är i vad som brukar kallas omsättningens intresse. Det måste gå fortare att genomföra fastighetsaffärer som kräver fastighetsbildning. Särskilt när vi går in en betydligt mer orolig ekonomisk tid med betydligt högre inflation och räntor än vi varit vana vid.

Det talas om att lantbrukarna sitter på stora ekonomiska värden i sina gårdar. Det är naturligtvis helt sant. Fastighetspriserna har gjort många lantbrukare som sliter för att betala räkningarna till mångmiljonärer. Åtminstone på pappret.

Om det inte går att snabbt realisera kapital genom försäljning av ett skogsskifte eller en tomt på grund av att det kan ta över ett år att genomföra en avstyckning, då är kapitalet i praktiken otillgänglig. Få fastighetsköpare betalar mer än handpenningen innan fastighetsbildningen är klar.

Snabba fastighetsbildningar gör fastighetskapitalet till en mer likvid tillgång. Något som kan få stor betydelse för enskilda lantbrukare som snabbt behöver få loss pengar. Om banken och virkesköparna inte ställer upp finns det få alternativ till att realisera fasta tillgångar. Men om det alternativet i praktiken inte är tillgängligt kan en akut likviditetskris bli spiken i kistan för ett lantbruksföretag.

Kortare handläggningstider är oerhört angeläget. Affärsriskerna måste minskas och fastighetsägare behöver större praktiska möjligheter att frigöra kapital bundet i fastigheter.

Riksrevisionen pekar på att det inte finns tillräckligt med lantmätare att tillgå för att möta behovet. Över tid behöver fler vilja bli lantmätare, men kortsiktig bör man pröva andra lösningar. Det finns säkert flera arbetsuppgifter som kan utföras lika väl av personer som inte är utbildade lantmätare – eller ens personer.

AI, artificiell intelligens, bör kunna avlasta mänskliga lantmätare. Lantmäteriet är ledande inom geografiska informationssystem, GIS, och har flera fantastiskt bra webbtjänster.

Användningen av AI är säkert en del i detta redan. Här finns sannolikt en viktig pusselbit för att beta av fastighetsbildningsärendena i snabbare takt.

Den genomsnittliga handläggningstiden för de vanligaste ärendetyperna var 55 veckor år 2022. Det drabbar inte bara lantbruket, utan fördröjer byggande av bostäder och samhällsviktig infrastruktur.

För en regering som vill vara både landsbygds- och näringslivsvänlig måste det vara en viktig prioritering att korta fastighetsbildningstiderna rejält. Om det kräver ökade anslag till Lantmäteriet är det välinvesterade skattekronor, som kommer att göra stor samhällsekonomisk nytta.