facebooktwittermail d

Riksrevisionen: Lantmäteriets fastighetsbildning är ineffektiv

Sverige

Långa handläggningstider, oförutsägbart höga avgifter och ineffektivt. Så beskrivs Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet  i en ny rapport från Riksrevisionen som rekommenderar Lantmäteriet att regelverk och avgiftsmodell ses över.