facebooktwittermail d

Silobråket över – klart att Lantmännens silo rivs

Västerås stad tar över Lantmännens silofastigheter i Västerås 2029 och planen är att riva byggnaderna för att bygga bostäder. Samtidigt har Lantmännen erbjudits möjlighet att förvärva ny mark för sin verksamhet.