facebooktwittermail d

Lantmännens resultat präglas av råvarurallyt

Lantmännens resultat för årets första åtta månader visar på ett något starkare resultat jämfört med samma period i fjol. 

Men divisionerna Lantbruk och Energi går sämre, bland annat på grund av höga råvarupriser.