facebooktwittermail

Lantmännen vill tillbaka till lönsam tillväxt

Lantmännen landar ett resultat på 480 miljoner kronor för årets fyra första månader.

– Det är i linje med vad vi hade förväntat oss och stabilt i förhållande till fjolårets första tertial, säger koncernchefen Per Olof Nyman till ATL.

Pandemin har påverkat affärerna och effekten under perioden bedöms till 100 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 150 miljoner kronor i pandemipress under fjolårets första tertial.

Inom livsmedelsdivisionen har Lantmännen tappat försäljning inom framför allt foodservice när både affärs- och turistresande sjunkit drastiskt. Sverige med sin relativt milda nedstängning har varit en ljuspunkt.

– Vi ser en förstärkt försäljning inom foodservice framöver när samhällena öppnar upp igen. Det såg vi under förra året när man öppnade relativt snabbt, men sedan tvingades stänga igen. I år tror jag öppningen kommer att bli försiktigare och ske mer stegvis, säger Per Olof Nyman.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen. FOTO: JOHAN OLSSON

Lantbruksdivisionen har gått relativt obemärkt genom pandemin. Lantmännen har tvingats avstå en del planerade kundaktiviteter men resultatet ligger i nivå med fjolåret.

Maskindelen av lantbruksdivisionen dras fortsatt med förluster, för den här perioden 14 miljoner kronor, och har därtill påverkats av pandemin. Hade det gått att få fram traktorer och maskiner som motsvarat lantbrukarnas efterfrågan hade affären varit positiv.

– Vi har många förbättringsprogram som rullar och är nöjda med utvecklingen. Vi räknar med att den här affären kommer tillbaka starkt när vi väl får ökade leveranser av maskiner, säger Per Olof Nyman.

Byggkonjunkturen är fortsatt stark och det har gjort att anläggningsmaskinerna i affärsområdet Swecon har dragit in bra med pengar till Lantmännen. Men det kunde ha varit ännu mer.

– Det är brist på komponenter, leveranskedjorna är väldigt ansträngda för tillverkarna och väntetiderna långa, konstaterar Per Olof Nyman.

Tror på stark affärscykel

Energidivisionen har det tuffare och har tappat intjäning på grund av de stigande spannmålspriserna. 600 000 ton spannmål köps in varje år till anläggningen i Norrköping och Lantmännens medlemmar som är spannmålsodlare har tjänat mer på spannmålen och mindre på etanolaffären.

Men Per Olof Nyman påminner om att det är finetanol med bra klimatvärden och högt försäljningspris som produceras i Norrköping. Det gör att Lantmännen har ett lägre break-even i sin etanoltillverkning än de flesta konkurrenter.

– Vi vet att den här affären är väldigt upp och ner beroende på spannmåls- och etanolpris, säger han.

Lantmännen gör inga prognoser för resten av året, men Per Olof Nyman är full av tillförsikt.

– Jag tror på en stark affärscykel framgent efter corona. Vi ska komma tillbaka till lönsam tillväxt i alla bolag.

Fakta: Lantmännens delår, miljoner svenska kronor

Period: jan-april 2021/jan-april 2020

Nettoomsättning: 14 925/15 730

Rörelseresultat, koncerernen: 534/500

Resultat efter finansiella poster: 480/447

Rörelseresultat:

Division Lantbruk: 107/104

Division Energi: 92/134

Division Livsmedel: 177/190

Affärsområde Swecon: 153/100

Affärsområde Fastigheter: 100/80