facebooktwittermail d

Lantmännen vill inte in på mjölkmarknaden

Lantmännen kommer inte att ge sig in på mjölkmarknaden. Men en positiv utveckling för svensk mjölkproduktion är viktig för företaget.