facebooktwittermail

Lantmännen vill inte in på mjölkmarknaden

Lantmännen kommer inte att ge sig in på mjölkmarknaden. Men en positiv utveckling för svensk mjölkproduktion är viktig för företaget.

Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen.
Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Lantmännens kompetens kring animalieproduktion består primärt i utveckling och produktion av konkurrenskraftiga foder. Företaget är också involverat i utvecklingsprojekt inom bland annat digitalisering men något därutöver finns inte i planen.