facebooktwittermail d

Lantmännen tror på rekordåret

Årets skörd är exceptionell, den största på 25 år. Lantmännen har hittills tagit emot 1,6 miljoner ton spannmål vid sina anläggningar. Men ännu återstår en del att skörda i mellersta och norra Sverige.

Lantmännens första skördeprognos i mitten på juli var klädsamt försiktig och spådde en sämre skörd än i fjol.

Nu när större delen av skörden är bärgad ansluter sig Lantmännen till Jordbruksverkets prognos från mitten av augusti: 2015 är ett rekordår.

När leveranserna var som intensivast tog Lantmännen emot 70 000 ton spannmål per dag, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Stor höstveteareal

Orsakerna bakom rekordskörden är väl kända vid det här laget; en stor höstveteareal som gett bättre hektarskördar än någonsin.

Men det är inte bara i Sverige skörden slår rekord. Våra grannar i Baltikum skördar över 10 miljoner ton spannmål i år. En volym som ska jämföras med cirka 7 miljoner ton i fjol.

Nästan klar

Det får konsekvenser på priset.

"De stora skördarna tillsammans med låg exportefterfrågan pressar priset i hela Östersjöområdet, inklusive Sverige", enligt Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

I södra Sverige är spannmålsskörden nästan klar. I övriga Götaland återstår omkring 15 procent.

I östra Svealand och Mälardalen finns 20 procent kvar på fältet. I resten av Svealand och norrut väntar fortfarande halva spannmålsarealen på att skördas.

 

LÄS MER: Stor skörd skapar problem för Lantmännen –– Svenska Foder sagt nej till spannmål