facebooktwittermail

Lantmännen tog hem pelletskontrakt

Lantmännen Agroenergi har fått i uppdrag att leverera pellets till det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Kontraktet gäller från 1 januari i år och omfattar cirka 8 000 ton pellets per år.

- Efter en anbudsutvärdering stod det klart att Lantmännen kunde erbjuda oss det avtal som bäst motsvarade våra behov, säger Hans Fransson på Stockholmshem i ett pressmeddelande.

Vill minska utsläppen


Just nu värms cirka 1 700 lägenheter, fördelat på två panncentraler, med pellets från Lantmännen. En mindre anläggning för 67 lägenheter beräknas stå klar till sommaren och projektering för ytterligare en anläggning med 352 lägenheter pågår.

Enligt Stockholmshem var det i första hand företagets ambitioner att minska koldioxidutsläppen och fasa ut stadsgas och eldningsolja som gjorde att valet föll på pellets som bränsle.

- Pellets kräver sitt underhåll men tiden man lägger ned på skötsel bidrar till ett bättre klimat och lägre bränslekostnader. Det tror jag även att hyresgästerna ser som något positivt, säger Ivar Karlsson, chef för Lantmännen Agroenergi.ATL.nu